Články

Co je to Redis? Redis je nerelační, no-sql databáze typu key-value. To znamená, že data jsou v něm uložena pod nějakým (nejčastěji stringovým) klíčem a abychom si je mohli načíst nebo je zapsat, tento klíč potřebujeme znát, respektive ho vyrobit.
Pomocí pojmů frontend a backend jsme schopni pomyslně rozdělit technologie na ty, které jsou blízko uživateli a na ty, které jsou na opačném konci, blízko serveru, databázím, železu.
Možná si pamatujete, nebo stále zažíváte takovou tu situaci, kdy vám program funguje krásně na vašem počítači, ale pošlete jej kolegovi a on ho zaboha nespustí. Nebo co hůř, aplikaci nainstalujete na produkční server a ta se prostě nerozběhne.
Flask je webový mikroframework. Na rozdíl od druhého populárního frameworku, kterým je Django, v sobě nemá knihovny pro ORM nebo zpracování formulářů.
Podobně jako v dalších programovacích jazycích, i v Pythonu se dají vytvářet dynamické webové stránky. V tomto článku najdete krátký úvod do technologií, možnou cestu a vysvětlení pojmů, se kterými se po své cestě budoucího vývojáře webových stránek můžete potkat.