Backend vs. Frontend

Pomocí pojmů frontend a backend jsme schopni pomyslně rozdělit technologie na ty, které jsou blízko uživateli a na ty, které jsou na opačném konci, blízko serveru, databázím, železu. Do frontendových technologií patří JavaScript, CSS, HTML, protože často tvoří uživatelské rozhraní a starají se o to, jak jsou data uživateli prezentována. Naopak, mezi backendové technologie a jazyky můžeme zařadit právě Python, který běží někde na serveru, zpracovává data z databáze a vydává je frontendu dál ke zpracování. Mezi backendové technologie pak můžeme zařadit i různé databáze nebo webové servery.

Kromě tohoto dělení technologií a jazyků se můžete setkat taky s tím, že se někdo prezentuje jako frontendový nebo backendový vývojář, což neznamená nic jiného, než že se takový člověk soustředí na vývoj právě v té či oné skupině technologií. Dnes je totiž takové množství aplikací, jazyků, frameworků a paradigmat, že je velice obtížné být kvalitním vývojářem na celé škále tohoto oboru.

Úroveň znalostí
Začátečník