Programátorské úlohy

Oslovila nás místní knihovna s tím, že by ráda vytvořila systém pro doporučování knih svým čtenářům. Pro náš vývoj dostaneme k dispozici databázi knih, čtenářů a vztah "jaký čtenář přečetl jakou…

Co se touto úlohou naučím a o čem si něco přečíst?

  • Základní doporučování
  • Kolaborativní filtrování
Vývojáři rádi píšou kód v editoru, který jim pomáhá nedělat tolik syntaktických chyb. Nejčastěji se setkáme s kontrolou dvojic závorek nebo html tagů, kde editor kontroluje, že blok začíná stejným…

Co se touto úlohou naučím a o čem si něco přečíst?

Každý občas udělá nějaký ten překlep nebo gramatickou chybu. Naším úkolem bude napsat jednoduchý program/funkci, které předáme seznam slov a větu. Funkce nám vrátí, pokud existují dle zadaných…

Co se touto úlohou naučím a o čem si něco přečíst?

Říká se, že přátelé mých přátel jsou i mými přáteli. Mějme komunitu lidí, ve které každý může mít pár přátel, se kterými se zná přímo. Zároveň, podle známého rčení, pokud Adam je přítel Bena a Ben je…

Co se touto úlohou naučím a o čem si něco přečíst?