Programátorské úlohy

Naprogramujte jednoduchou ORM (Object-Relational Mapping) knihovnu pro práci s databází.

Co se touto úlohou naučím a o čem si něco přečíst?

  • Jak se připojit do MySQL (nebo jiné relační) databáze pomocí Pythonu
  • SQLAlchemy - jedna z nejpopulárnějších ORM knihoven pro Python
Napište jednoduché GraphQL nebo REST API, s kterým bude komunikovat meteostanice. Meteostanic je víc, každá meteostanice má polohu zadanou v GPS souřadnicích a udržuje informaci o aktuálním stavu…

Co se touto úlohou naučím a o čem si něco přečíst?

  • GraphQL a REST přístup k API.
  • Návrh jednoduchého databázového schématu.
  • Základní HTTP komunikace a aplikační server.
Oslovila nás místní knihovna s tím, že by ráda vytvořila systém pro doporučování knih svým čtenářům. Pro náš vývoj dostaneme k dispozici databázi knih, čtenářů a vztah "jaký čtenář přečetl jakou…

Co se touto úlohou naučím a o čem si něco přečíst?

  • Základní doporučování.
  • Kolaborativní filtrování.
Vývojáři rádi píšou kód v editoru, který jim pomáhá nedělat tolik syntaktických chyb. Nejčastěji se setkáme s kontrolou dvojic závorek nebo html tagů, kde editor kontroluje, že blok začíná stejným…

Co se touto úlohou naučím a o čem si něco přečíst?

Každý občas udělá nějaký ten překlep nebo gramatickou chybu. Naším úkolem bude napsat jednoduchý program/funkci, které předáme seznam slov a větu. Funkce nám vrátí, pokud existují dle zadaných…

Co se touto úlohou naučím a o čem si něco přečíst?

Říká se, že přátelé mých přátel jsou i mými přáteli. Mějme komunitu lidí, ve které každý může mít pár přátel, se kterými se zná přímo. Zároveň, podle známého rčení, pokud Adam je přítel Bena a Ben je…

Co se touto úlohou naučím a o čem si něco přečíst?