Články pro štítek map

Jedním z nejběžnějších datových typů v Pythonu je list (seznam). Seznamy během svého života často prochází určitým procesem - někde se vytvoří, v další funkci dojde k jejich úpravě, při které se některé položky odeberou, jinde se vytvoří seznam nový, který obsahuje položky původního seznamu, které ale prošly nějakou transformací a na konci se celý seznam přečte. Pojďme se podívat na tři základní způsoby, pomocí kterých můžeme vyrobit nový seznam.